[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002]
HESLA 2003: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2003

HESLO ROKU:

Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.1S 16,7


Verse 1.0
Děkuji všem, kteří pomohli s korekturami. V současné době můžete pomoci s korekturami Hesel pro rok 2004, verse 0.8. Můžete se připojit a včas oznámit každou chybu, kterou objevíte.

Tyto texty byly použity pro generování papírových Hesel, která si můžete také objednat.

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové soubory a skripty pro generování Hesel v různých formátech a rovněž tu jsou i různé soubory pro jejich tisk.

Jednoduchý program WinHesla s diářem pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows vytváří Michal Jungmann. Program najdete na adrese http://www.braillnet.cz/~jungmann/hesla.htm.

Vydání Hesel v různých jazycích na Internetu najedete na http://www.losung.de. Další stránka s Hesly je http://www.cid.net/losung/ (to, co dříve bylo na http://www.evangelium.de/losung/).

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 273. ročníku Hesel

Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1S 16,7

Pospícháte někdy? Chcete něco rychle? Dáte si na čas, když se rozhodujete a něco vybíráte? - Podobných otázek by byla řada. Zdá se, že jsou typické pro naši dobu. Když si však přečteme Samuelův příběh, z něhož je vybráno letošní heslo, můžeme získat velice podobný dojem.

Samuel dostal za úkol pomazat vyvoleného nového krále. Úkol chtěl splnit, vydal se na cestu. Musel vyřešit jediný problém - poznat, na kterého z Jišajových synů Hospodin ukáže. Dříve, než se Pán Bůh vyjádřil, Samuel si myslel, že už to ví. Trochu pospíchal, možná to chtěl mít za sebou, možná se už těšil na nového krále. Trochu se domníval, že Hospodinovu myšlení rozumí. Ale neunáhlil se, vyčkal a dověděl se ještě jedno nové pravidlo, podle kterého si Pán Bůh vybírá svého služebníka - krále. Bůh hledí na srdce, k srdci, protože je schopen vidět to, co nevidí žádný člověk.

Třeba vás napadají stejné otázky jako mne: Jak vidí Pán mne; jaké je moje srdce v jeho očích? Podobám se Božímu obrazu, k němuž jsem stvořen? Usiluji opravdově o to, abych se mu líbil? Podřídím všechny životní hodnoty jeho plánu? A jak se vyrovnám se skutečností, když jsem přistižen, že prosazuji své potřeby a představy? - Samozřejmě jsme svobodnými bytostmi a nic nemusíme. Jenže my chceme. Učíme se tedy ze Starého i z Nového zákona poznávat Boží myšlení. Na Pánu Ježíši se učíme opravovat své vztahy a jednání s Bohem i s lidmi a vidět svět i lidi kolem sebe tak, jak to člověk s "člověčím" způsobem myšlení nevidí a snad ani vidět nechce. V souladu s Písmem přemáháme sami sebe a podřizujeme se vedení Ducha, abychom se víc a víc podobali Božímu Synu.

Josef Červeňák


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Změněný rozvrh bude uveřejněn co nejdříve


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungun, surinamština, swahili, španělština, švédština, thaiština, tibetština, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2003

Podle německé předlohy "Losungen 2003" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama st.

vydal

Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 296 214 007

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz

Náklad 2500 Výtisků.

Doporučená maloobchodní cena: 40,- Kč

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama st.

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002]
HESLA 2003: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]