[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003]

Prosím o ohlášení a vyvěšení na nástěnce sboru. Děkuji.

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2003

Tištěná (papírová) verse

(ISBN 80-902899-2-?, tradiční vydání)
Tato Hesla jsou každoročně vydávána jako malé knížečky formátu A6.

Hesla všem, kteří si je objednají, budou rozeslána poštou.


Cena a zvláštní slevy

Objednávky


Hesla jsou budou v prodeji mj. v knihkupectvích:

Objevíte-li nějaká další knihkupectví, i mimopražská, která by měla o prodej Hesel zájem, prosím, dejte mi vědět.

Dále jsou Hesla k disposici ve všech sborech Ochranovského seniorátu ČCE. Objednávají si je i některé Farní sbory ČCE, např:

a dále většina sborů Církve Bratrské.

Tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2003

Podle německé předlohy "Losungen 2003" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama st.

vydal

Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 296 214 007

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz

Náklad 2800 výtisků.

Doporučená cena: 40,- Kč

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama st.

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003]