[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004]

Prosím o ohlášení a vyvěšení na nástěnce sboru. Děkuji.

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2004

Tištěná (papírová) verse

(ISBN 80-902899-3-2, tradiční vydání)
Tato Hesla jsou každoročně vydávána jako malé knížečky, 160 stran formátu A6, tištěná větším písmem, laminovaný dvojbarevný obal.

Hesla všem, kteří si je objednají, budou rozeslána poštou.


Cena

Zvláštní slevy

Objednávky


Hesla jsou budou v prodeji mj. v knihkupectvích:

Objevíte-li nějaká další knihkupectví, i mimopražská, která by měla o prodej Hesel zájem, prosím, dejte mi vědět.

Dále jsou Hesla k disposici ve všech sborech Ochranovského seniorátu ČCE. Objednávají si je i některé Farní sbory ČCE, např:

a dále většina sborů Církve Bratrské.

Tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2004

Podle německé předlohy "Losungen 2004" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama st.

vydal

Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 296 214 007

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz

Náklad 2500 výtisků.

Doporučená cena: 40,- Kč

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

(C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama st.

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004]