[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 ]

Prosím o ohlášení a vyvěšení na nástěnce sboru. Děkuji.

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2007

Tištěná (papírová) verse

(ISBN 80-902899-6-7, tradiční vydání)

Tato Hesla jsou každoročně vydávána jako malé knížečky, 160 stran formátu A6, tištěná větším písmem, laminovaný dvojbarevný obal.

Hesla všem, kteří si je objednají, budou rozeslána poštou.


Cena

Zvláštní slevy

Objednávky


Hesla jsou v prodeji mj. v knihkupectvích:

Objevíte-li nějaká další knihkupectví, i mimopražská, která by měla o prodej Hesel zájem, prosím, dejte mi vědět.

Dále jsou Hesla k disposici ve všech sborech Ochranovského seniorátu ČCE, ve většině sborů Církve Bratrské, v mnohých farních sborech Českobratrské církve evangelické, jakož i ve sborech Československé církve husitské a to po celé naší republice.

Tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2007

Podle německé předlohy "Losungen 2007" do češtiny převedli Miroslav Matouš a Jindřich Halama st.

vydal

Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 222 360 488

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz

Náklad 3300 výtisků.

Doporučená cena: 45,- Kč

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

German edition (C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut, 2006
Translation (C) Miroslav Matouš, Jindřich Halama st., 2006
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS, 2006
Cover (C) Slávek Heřman, 2006

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 ]