[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006]
HESLA 2007: [ kalendář | denní modlitby |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

Perikopy na rok 2007


 01.01. Nový Rok Přísloví 16,1-9
 06.01. Zjevení Páně - Epifanias Izaiáš 60,1-6
 07.01. 1. neděle po Zjevení Páně Jan 1,29-34
14.01. 2. neděle po Zjevení Páně Marek 2,18-20(21.22)
21.01. 3. neděle po Zjevení Páně Jan 4,5-14
28.01. Poslední neděle po Zjevení Páně Jan 12,34-36(37-41)
 04.02. Septuagesimae Matouš 9,9-13
11.02. Sexagesimae Izaiáš 55,(6-9)10-12a
18.02. Estomihi Lukáš 18,31-43
25.02. Invocavit Lukáš 22,31-34
 04.03. Reminiscere Jan 8,(21-26a)26b-30
11.03. Oculi Jeremiáš 20,7-11a.(11b-13)
18.03. Laetare Jan 6,47-51
25.03. Judica Jan 11,47-53
 01.04. Květná neděle Jan 17,1(2-5)6-8
 05.04. Zelený Čtvrtek 2.Mojžíšova 12,1.3-4.6-7.11-14
 06.04. Velký Pátek Matouš 27,33-50(51-54)
 08.04. Velikonoční neděle Jan 20,11-18
 09.04. Velikonoční pondělí Izaiáš 25,8-9
15.04. Quasimodogeniti Marek 16,9-14(15-20)
22.04. Misericordias Domini Jan 21,15-19
29.04. Jubilate 1.Mojžíšova 1,1-4a.26-31a;2,1-4a
 06.05. Cantate Izaiáš 12,1-6
13.05. Rogate Matouš 6,(5-6)7-13(14-15)
17.05. Nanebevstoupení Páně Jan 17,20-26
20.05. Exaudi Jan 14,15-19
27.05. Neděle svatodušní 4.Mojžíšova 11,11-12.14-17.24-25
28.05. Svatodušní pondělí Jan 4,19-26
 03.06. Neděle svaté Trojice 4.Mojžíšova 6,22-27
10.06. 1. neděle po sv. Trojici Matouš 9,35-38;10,1(2-4)5-7
17.06. 2. neděle po sv. Trojici Izaiáš 55,1-3b(3c-5)
24.06. 3. neděle po sv. Trojici Lukáš 19,1-10
 01.07. 4. neděle po sv. Trojici Jan 8,3-11
 08.07. 5. neděle po sv. Trojici Lukáš 14,25-33
15.07. 6. neděle po sv. Trojici Izaiáš 43,1-7
22.07. 7. neděle po sv. Trojici Lukáš 9,10-17
29.07. 8. neděle po sv. Trojici Jan 9,1-7
 05.08. 9. neděle po sv. Trojici Matouš 13,44-46
12.08. 10. neděle po sv. Trojici Jan 4,19-26
19.08. 11. neděle po sv. Trojici Lukáš 7,36-50
26.08. 12. neděle po sv. Trojici Marek 8,22-26
 02.09. 13. neděle po sv. Trojici Matouš 6,1-4
 09.09. 14. neděle po sv. Trojici 1.Mojžíšova 28,10-19a
16.09. 15. neděle po sv. Trojici Lukáš 17,5-6
23.09. 16. neděle po sv. Trojici Lukáš 7,11-16
30.09. 17. neděle po sv. Trojici Jan 9,35-41
30.09. Den díkůvzdání za úrodu Matouš 6,19-23
 07.10. 18. neděle po sv. Trojici 2.Mojžíšova 20,1-17
14.10. 19. neděle po sv. Trojici Jan 5,1-16
21.10. 20. neděle po sv. Trojici Marek 2,23-28
28.10. 21. neděle po sv. Trojici Jan 15,9-12(13-17)
31.10. Den reformace Izaiáš 62,6.7.10-12
 04.11. 22. neděle po sv. Trojici Micheáš 6,6-8
11.11. 23. neděle po sv. Trojici Lukáš 18,1-8
11.11. Prosby za mír a ochranu života -
18.11. Předposlední neděle církevního roku Jeremiáš 8,4-7
21.11. Den přímluv a modliteb Lukáš 13,22-27(28-30)
25.11. Poslední neděle církevního roku Marek 13,31-37
 02.12. 1. neděle adventní Židům 10,(19-22).23-25
 09.12. 2. neděle adventní Zjevení 3,7-13
16.12. 3. neděle adventní Zjevení 3,1-6
23.12. 4. neděle adventní Izaiáš 52,7-10
24.12. Štědrý den Koloským 2,3-10
25.12. 1. svátek vánoční Galatským 4,4-7
26.12. 2. svátek vánoční 2.Korintským 8,9
26.12. Sv. Štěpána Židům 10,32-34.39
30.12. 1. Neděle po vánocích Izaiáš 49,13-16
31.12. Závěr roku Židům 13,8-9b


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006]
HESLA 2007: [ kalendář | denní modlitby |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]