[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / Hesla 2000]

Hesla 2000 - zdrojové soubory a skripty

verse 1.03 ze 6.1.2000 na K+M+B

Originální názvy zdrojových souborů ve formátu .pre mají extensi .pre, ale zde na tomto webu mají z praktických důvodů extensi .txt (aby byly prohližitelné běžnými browsery a překódované kódovacími skripty). Proto je potřeba je po stažení přejmenovat zpátky na .pre aby fungovaly tyto skripty. Rovněž soubory se skripty zde mají extensi .txt namísto původní .pl

Všechny tyto textové soubory používají unixovskou konvenci pro označování konce řádek - tj. pouhé LF namísto DOSovského a WINdowsího CR-LF.

Dodatky