Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011]
HESLA 2012: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2012

Heslo roku:

V slabosti se projeví má síla.

2.Korintským 12,9

Verse 01


Objednávejte si papírová Hesla JB (tištěné brožury formátu A6) na rok 2013, a to do konce září; jen tak budete mít zaručený objednaný počet výtisků a navíc si zajistíte nárok na množstevní slevu.

K disposici jsou na tomto serveru i zdrojové a tisknutelné soubory pro generování Hesel v různých formátech.

Jednoduchý program WinHesla s diářem pro zobrazování Hesel v operačním systému Windows vytváří Michal Jungmann. Program najdete na adrese http://www.braillnet.cz/~jungmann/hesla.htm.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo ke 282. ročníku Hesel

Milí čtenáři,

tímto rokem nás provází heslo, které nás ujišťuje, že Boží síla působí v tomto světě těmi, kdo se jeví jako slabí, bezmocní, kteří se dají snadno přehlédnout, nikoli těmi, kdo mají v tomto světě moc a vliv. Víme z dějin – i našich, že ve jménu Božím působili vždycky ti, kteří k tomu zdánlivě neměli předpoklady ani vnější prostředky.

Na počátku světového rozšíření evangelia stojí slabý muž, jménem Pavel, zatížený navíc svou minulostí. Píše o vlastní zkušenosti. Sám prožil, jak v něm, slabém, působila Boží síla. Nejenom on, ale po něm i mnozí jiní zakusili, ačkoli se cítili slabými a bezmocnými, že při nich byla Boží síla, kterou mohli mnoho dokázat.

Hesla jsou malou knížečkou k rozjímání, vydávaná malým společenstvím křesťanů, a přece se stala návodem a průvodcem na cestě s odkazem na Boží sílu.

Také v roce 2012 budou v knížce Hesel číst denně lidé všech světadílů biblická slova. Jsou to lidé jako vy a já, prostí, často slabí lidé, které bude provázet Boží síla při denním čtení hesel. V těchto slovech budou denně zakoušet, jak Boží síla je mocná i v nich.

Čtením hesel jsme spojeni všude tímto pramenem Boží síly v denním setkávání s Božím slovem. Nechť tato knížečka Hesel se vám stane věrným průvodcem a znamením této moci, která se chce projevit vám i ve vás.


Použité překlady bible

České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible - označeno za odkazem k biblickému textu takto:

(bez označení) - Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, 2.vydání ERC, Praha 1984 (se svolením ČBS)
K - "Bible kralická" - poslední vydání z roku 1613
P- Nový zákon - Z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M.Petrů O.P., Vídeň 1970

Písně:
Bratrský zpěvník, 4.vydání z r. 1954.
EZ – Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evang., Praha 1979
EZD – Evangelický zpěvník: Dadatek, Kalich, Praha 1979
Svítá - křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evang. ve vyd. Kalich, Praha 1992.
ZCČSH - Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Zdeněk Trtík O., Ungermann O., Šimšík L.), Blahoslav, Praha 2001


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto to je zde uvedeno čtení z evangelia, z epištoly a ze žalmu.

Kromě nedělního žalmu ochranovská předloha uvádí rovněž čtení ze žalmu pro následující týden. Také je u všech nedělí a významných dnů uvedden doporučený text kázání - tyto texty jsou však v českém vydání Hesel shrnuty na jedno místo jako tzv. perikopy.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce během roku:


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v 46-ti jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amhárština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), bassa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa, tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, srbština, swahili, španělština, švédština, tamil, thaiština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná verse

Hesla Jednoty bratrské na rok 2012

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2012" do češtiny převedl Miroslav Matouš
Obálku navrhl Petr Heřman, zhotovil Slávek Heřman.

Vydal
Petr Heřman - DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

Tel. 222 360 488, mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz, e-mail: hesla@dulos.cz v říjnu 2011 jako svou 14. publikaci

Sazbu programem TeX za použití rodiny písem Janon Text Moderne připravil Slávek Heřman.
Vytiskla tiskárna J+H Praha 2
Vydání první
160 stran formátu A6, náklad 3500 výtisků.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž
v elektronické podobě na internetové adrese:
http://www.dulos.cz/jb/hesla/

Doporučená maloobchodní cena: Laminovaná vazba 45 Kč, ručně šitá vazba 90 Kč.

Hesla Jednoty bratrské na rok 2013 objednávejte přímo u vydavatele do konce září 2012.


German edition (C) Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut
Czech edition (C) Petr Heřman - DÚLOS
Translation (C) Miroslav Matouš

ISBN 978-80-904123-3-0
ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr HeřmanArchiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2010]
HESLA 2012: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]
PageRank ukazatel Seznam S-Rank PageRank Seznam S-Rank