[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020]
HESLA 2021: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2021

Heslo roku:

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lukáš 6,36

Verse z 29. prosince 2020 00:11 hod.


Dnešní Heslo:


Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské.

Komunikovat s námi můžete nejlépe na diskusní stránce projektu Diskuse:Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2021

Další možností je, že navštívíte naší facebookovou stránku Hesla Jednoty bratrské

K disposici na tomto serveru jsou tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak elektronická Hesla JB v PDF.

Papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) si můžete objednávat, a to nejlépe hromadně.

Jednotlivé výtisky si zakoupíte v křesťanských knihkupectvích, e-shopech a sborech různých evangelických církví.

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.

Hesla na následující rok: HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2022


OBSAH


Úvodní slovo k 291. ročníku Hesel

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

Před námi je nový rok. Je jako cesta, kterou jsme ještě nešli. A neznáme ani cíl. Ještě nevíme, zda dobře dojdeme. Je dobré mít v batohu něco k snědku, na rozcestí najít nějaký ukazatel a večer nějaký útulek pro přespání. To vše nám nabízejí tato Hesla.

Jednou nás Boží slovo posiluje a dává nám odvahu na další kus cesty. Jindy nám zas může být oporou při menších či větších rozhodnutích. A večer nás zve k pozastavení, zamyšlení, k rozhovoru se souputníky či ke zpěvu a modlitbě.

Texty Hesel jsou staré a dobře známé. Jejich kombinace je ale někdy překvapující. Písně a básně nám otevírají zcela nové horizonty. Všechny ty texty nás usebírají, otvírají nám oči a uši, aby den začínal a končil jako Boží dar i úkol.

Nade všemi dny roku stojí Heslo roku, zvolené Ekumenickou pracovní skupinou pro biblické čtení (ÖAB): Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec.

Bůh je milosrdný bez jakýchkoli podmínek. Není milosrdný jen občas, tu a tam, nejen pokud jej o to prosíme. Je takový stále. Prostě to k němu patří. Ježíš nás vyzývá, abychom tak činili po něm. Ale jak často se nám to podaří? Musíme se to učit každý den znovu. To, co Bible nazývá milosrdenstvím, není možno vyjádřit jedním slovem. Je to velkorysý způsob, kterým člověk v Orientu zve do svého domu přátele i cizince.

Tak Bible popisuje Boha. Dobře to známe ze závěrečných řádků 23. žalmu. Toto milosrdenství smíme v plné důvěře přijmout i my. Každý den nám dává příležitost se od něj učit. A Hesla nás k tomu zvou po celý rok.

Nový rok je jako cesta, kterou jsme ještě nešli. Bůh je ale na cestě s námi svým slovem, požehnáním a velkým milosrdenstvím.

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine


Výročí 2021

Staroměstské exekuce budou jistě plná media, popřejme sluchu odborníkům. Co nám po čtyřech letech svého mandátu řekne ekumenická Komise pro české církevní dějiny 17. století? Nechme se překvapit!

Sami si můžeme představit, co by nám asi do dnešní doby mohly říci hlasy popravených. Možná by se omluvily za jednu z nejtěžších válek, kterou stavové rozpoutali a přiznaly, co vše přispělo k jejich porážce: Nejednotná opozice, vzájemné handrkování, osočování a řevnivost, špatná volba vládců, malá ochota k osobní oběti. Touha po obraně svobody občas ustupila do pozadí za touhu po odplatě, po moci a osobním prospěchu. A někdy zas převážila lehkovážnost, dávající přednost zábavě před zodpovědností. A k tomu varování, abychom se sami poučili z vlastních dějin a neopakovali stále ty samé nešvary a chyby.

Ale opusťme na chvíli politiku a ponořme se do dějin ještě o půlstoletí hlouběji.

24. listopadu vzpomínáme 450. výročí úmrtí Jana Blahoslava z Přerova, jednoho z největších vzdělanců Jednoty bratrské. Poslední desetiletí svého života strávil v Ivančicích, kde kromě práce biskupa a správy sboru vedl bratrskou školu. Prostějovský synod 1555 pověřil Blahoslava novým vydáním Nového zákona. Jednalo se o kritickou revizi starších překladů s přihlédnutím k překladům cizím i nejnovějším textům latinským a řeckým. Na zadní předsádku Hesel jsme proto pro porovnání vybrali text z tehdy populární Melantrichovy bible z roku 1564.

V roce 1562 založil Blahoslav v Ivančicích tiskárnu, ze které v roce 1564 Nový zákon v kapesním vydání vyšel; ukázku z něj (heslo roku) vidíme na přední straně letošní obálky. Tímto vlastním příkladem Blahoslav inicioval bratrský překlad celé bible, známé později jako Bible kralická (neboť v roce 1578 byla tiskárna převezena z Ivančic na Žerotínovo panství do Kralic nad Oslavou).

Na zadní straně obálky pak vidíme ukázku z druhého vydání Blahoslavova Nového zákona, vytištěného na osmerkovém formátu roku 1568. Na titulním listu exempláře je přípisek: Ex legato Rdmi. Georgij Bilek a Bilenbergk Archidiaconi Crumloviensis Catalogo Collegij Societatis Jesu Crumlovij inscriptus 1657. I když byla Bible kralická jednou z nejpronásledovanějších knih na Indexu Antonína Koniáše a její přistižení majitelé byli jakožto kacíři krutě trestáni, sami jesuité ji pilně studovali. Není proto divu, že když po stu letech (1677) sami vydali vlastní překlad Nového zákona z revidované Vulgaty pod názvem Bible svatováclavská, vydatně se Blahoslavovým překladem inspirovali. Sami si na zadní obálce Hesel můžeme porovnat text jejího druhého vydání 1769 s textem Blahoslavovým.

Těsně před smrtí v roce 1571 stačil Blahoslav ještě dopsat příručku pro začínající kazatele Vitia concionatorum, to jest Vady kazatelův, tiskem vydat zpěvník Evangelia, anebo Čtení svatá, kteráž slovou Pašije a zejména svou Grammatiku českou, která sloužila jeho následovníkům při překladu celé bible.

Jaké zajímavé výročí ještě připomenout? Na přední předsádce vázaných (či elektronických) Hesel vidíme ilustraci traktátu Petra Chelčického Síť víry, která se svého knižního vydání dočkala až po stu letech, roku 1521. Její rukopis k vydání připravil Chval Dubánek v benediktinském klášteře ve Vilémově u Čáslavi a vytištěna byla v tiskárně pražského purkmistra Pavla Severýna z Kapí Hory.

Oldřich Velenský z Mnichova (u České Lípy) byl humanista, sympatizant Jednoty, který svou tiskárnu provozoval v Bělé pod Bezdězem. Tiskl i traktáty Lukáše Pražského – roku 1520 Sepsánie duovoduov o klaněnie a klekanie před svátostí těla a krve Boží a v roce 1521 Spis dosti činící otázce protivníkuov Jednoty bratrské, proč křest po služebnosti od kněze římského svěcení stále v ní se opětuje – jak m.j. vzpomíná Blahoslav ve své Filipice proti misomusům. (Po několika letech byla ale praxe překřtívání v Jednotě bratrské zrušena.)

Nakonec se vrátíme až do století dvacátého: Nemůžeme pominout 100. narozeniny emeritního kazatele, básníka, spisovatele a překladatele Miroslava Matouše, který půl života převádí verše německých Losungen do našich Hesel. Bůh žehná jeho rokům, kromě Hesel vydává každým rokem alespoň jednu knihu či sbírku svých veršů, kterými také naše Hesla zpestřuje.

Váš vydavatel Petr Heřman


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

Asi v osmině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V desetině případů, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

U písní z jiných zpěvníků platí následující označení:

Autorem dvojverší, laděných k heslům měsíců a týdnů, je Miroslav Matouš.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva či více obsahově souvisejících textů:

Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou biblických míst pro každodenní čtení:

Nedělím předchází heslo pro celý následující týden. Neděle jsou zakončeny odkazy na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy), ze Starého zákona a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jako Predigt) uvádíme zvlášť jakožto "Perikopy".


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
Denně 21.00 hod.: Prosby za ochranu Země před ohrožením každou lidskou zlovůlí.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům

Modlitební stráž České misijní provincie (Ochranovského seniorátu při ČCE) pro rok 2021

pondělí 1. únoraúterý 2. únorastředa 3. února
00–02 Žel. Brod 00–03 Praha 00–03 Turnov
02–04 Potštejn 03–06 Potštejn 03–06 Ujkovice
04–07 Praha 06–08 Turnov 06–09 Jablonec
07–09 Rovensko 08–11 Ujkovice 09–11 Potštejn
09–11 Tanvald 11–12 Žel. Brod 11–13 Praha
11–15 Turnov 12–14 Jablonec 13–16 Rovensko
15–16 Ujkovice 14–17 Potštejn 16–17 Tanvald
16–20 Žel. Brod 17–20 Praha 17–20 Turnov
20–22 Jablonec 20–23 Rovensko 20–22 Potštejn
22–24 Potštejn 23–24 Tanvald 22–24 Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bemba, bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, dolnoněmčina, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kirundi, kisuaheli, korejština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, ovambo, papiamento, pedi, perština, polština, portugalština, rongmei-naga, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sotho, surinamština (sranan tongo), srbština, syrština-aramejština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, timbuku (mbukushu), tok pisin, tswana, turečtina, urijština, venda, vietnamština, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2021

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2021" do češtiny převedl Miroslav Matouš, předmluvu přeložili manželé Kalistovi a Heřmanovi.

Sazbu v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne Františka Štorma a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Poděkování patří E. Beckerovi za databázi Losungen 2021, Mgr. Janu Vojtíškovi z Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR za obstarání snímků, manželce Aleně za pomoc i toleranci, Nadě, Pavlovi a Matoušovi a Mileně za pomoc při korekturách a dalším.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v říjnu 2020 jako svou 24. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3300 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě a elektronicky ve formátu PDF.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2022 objednávejte v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2021.

Copyright

Copyright © 2020 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2020 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2020 Miroslav Matouš, překlad předmluvy: manželé Kalistovi a Heřmanovi

Cover © 2020 Slávek Heřman, Petr Heřman.
Použity verše Lk 6,36 a násl. z různých překladů:

Přední strana obálky:
Jan Blahoslav: Nowy Zákon wnowě do Česstiny přełožený, Ivančice 1564; sign. 54 G 724, str. 79a, knihopis K17110
Zadní strana obálky:
Jan Blahoslav: Nowy Zákon wnowě do Česstiny přełožený, Secunda Editio diligenter Recognita Anno 1568; sign. 54 C 6, str.  85b, knihopis K17112 a Bible svatováclavská: Druhý djl Biblj. totižto Nowý Zákon, 2. vyd. 1769; sign. 54 Sa 4/Nový zákon, str. 109, knihopis K01112
Přední předsádka (u pevné vazby):
Chelčického Siet Wiery, str. XIII (ilustrace sítě, chytající lidi); sign. 54 C 229, knihopis K03303
Zadní předsádka:
Melantrichova bible 1564; sign. 54 E 38, snímek #164, knihopis K17109
Všechny snímky dodala Národní knihovna České republiky, Oddělení rukopisů a starých tisků.

ISBN 978-80-88199-11-3 (brožovaná)
ISBN 978-80-88199-12-0 (pevná vazba)
ISBN 978-80-88199-13-7 (elektronická publikace v PDF)
ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020]
HESLA 2021: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]