[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 | HESLA 2021 | HESLA 2022]
HESLA 2023: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2023

Heslo roku:

Ty jsi Bůh, který mne vidí!.

1. Mojžíšova 16,13 B21

Verse z 31. prosince 2022


Dnešní Heslo:


HESLA JB 2023 v prodeji: Hesla2023-nabidka-Herman+vysvetleni.pdf

Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské.

Komunikovat s námi můžete nejlépe na diskusní stránce projektu Diskuse:Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2023

Další možností je, že navštívíte naší facebookovou stránku Hesla Jednoty bratrské

Papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) si můžete objednávat na hesla(zavináč)dulos.cz, a to nejlépe hromadně.

Jednotlivé výtisky si zakoupíte v křesťanských knihkupectvích, e-shopech a sborech různých evangelických církví.

Hesla jakožto kompletní e-knihy najdete na serveru jinÉ-KNIHY.cz

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Jednoduché zobrazení hesla na příslušný den najdete na stránce hesla.ceplovi.cz

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 293. ročníku Hesel

Ty jsi Bůh, který mne vidí 1. Mojžíšova 16,13 B21

Milé čtenářky a čtenáři,
každý rozhovor je cenný, pokud se k sobě partneři vztahují s opravdovým zájmem a pochopením. Pokud dobře chápou situaci svého protějšku, stačí málo slov. A nabídkou k takovému rozhovoru jsou Hesla. Krátké výroky ze Starého i Nového zákona, doprovázené slokou písně nebo modlitbou. Slova bible se mohou stát velmi osobními, rozhovorem mezi Bohem a námi. Pokud v nich nalezneme svůj vlastní život, někdy překvapivě přesně, stanou se živým setkáním s Bohem. Ne každé heslo se na první pohled vztahuje k našim vlastním otázkám a očekáváním. Některá slova jsou hádankovitá, nebo nepříjemná. Často však právě to jsou texty, které nám při bližším pohledu mohou pomoci. Doporučujeme vzít si vždycky k ruce bibli a přečíst si souvislosti.

Pro rok 2023 vybralo Ekumenické společenství pro čtení bible heslo roku z první knihy Mojžíšovy. „Ty jsi Bůh, který mne vidí,“ to bylo vyjádření spásné zkušenosti služebnice na útěku již před tisíciletími. Tehdy jako dnes prožívají lidé chvíle, kdy jsou si jisti, že Bůh je i jejich situaci naprosto osobně vidí. Toto heslo roku je dobrým titulem pro nový ročník ochranovských Hesel. Neboť každý den v roce se k nám Bůh obrací, s každým heslem se nám dívá do očí. Ví o našich pochybnostech a obavách, zná naše otázky a naši touhu po jeho blízkosti. V Ježíši Kristu se sám stal člověkem, aby byl s námi, aby s námi i trpěl a otevřel nám plnost života. Zároveň nás pověřuje, abychom činili to, co on. Abychom měli otevřené oči pro druhé. Dívá se na nás, abychom si dokázali vzájemně hledět do očí.

Když na nás Bůh hledí, naplňuje nás svým požehnáním. Zvlášť pěkně to vyjadřuje áronské požehnání, které zaznívá na konci mnohých bohoslužeb. Hospodin rozjasní svůj obličej a pozdvihne svůj obličej nad námi. Ať se Boží obličej rozjasňuje skrze každodenní hesla a provází nás tímto rokem s požehnáním.

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine


Výročí 2023

Nedávno jsme v našich Heslech 2021 vzpomínali 450. výročí úmrtí Jana Blahoslava a letos si 20. února připomínáme 500 let od jeho narození roku 1523 v bratrské rodině v Přerově. Za svůj nedlouhý věk toho stihl tolik, že to zde nelze ani vyjmenovat.

Od svých deseti let byl vzděláván biskupem Janem Wolfem, jenž v Přerově povznesl školu, která zde působila od počátku 15. století. Po sedmi letech Wolf odvezl Blahoslava do Prostějova k biskupovi Martinu Michalcovi, jenž býval učedníkem mladoboleslavského br. Lukáše Pražského. U Martina se Blahoslav vzdělával dalších sedm let.

Martin v Janovi objevil velké nadání a tak jej ve dvaceti letech poslal na humanistické latinské gymnasium do slezského Goldbergu, které tam založil a vedl rektor Valentin Friedland-Trotzendorf – shodou okolností od stejného roku 1523, kdy se Jan Blahoslav narodil.

Další rok Jan Blahoslav studoval artistickou fakultu ve Wittenbergu a poté se jako učedník opět vrátil k Martinu Michalcovi, u kterého zůstal až do jeho smrti v r. 1547. Poté během své služby v jednotě bratrské už jen velmi krátce pobyl na studiích v Královci a Basileji.

V roce 1551 nastoupil jako správce bratrské školy v Prostějově a od r. 1552 působil převážně v Mladé Boleslavi. %(a možná již zde začal překládat Nový zákon). %kde již možná začal překládat Nový zákon.

11. června 1553 byl vysvěcen na kněze a v r. 1557 zvolen biskupem. Za jeho sídlo mu byly určeny Ivančice, kde se v r. 1558 ujal vedení sboru a bratrské školy ke vzdělávání budoucích kněží. Nejspíše v roce 1562 tu zřídil tiskárnu a kromě jiných děl zde dvakrát vydal i svůj překlad Nového zákona: v roce 1564 (kapesní vydání) a 1568 (velký formát).

Blahoslav se chystal i na překlad Starého zákona, ale toho se již nedožil. S překládáním Šestidílky bratří začali v Ivančicích v roce 1577 a její první díl (Knihy první Mojžíšovy, kteréž slovou, Genesis) byl vytištěn až v Kralicích nad Oslavou r. 1579. Z něj jsme také vybrali snímek Hesla roku 2023 na obálku:

13 Y nazwala Agar gméno Hoſpodinowo kterýž mluwil gí;
Ty gſy Sylný Bůh widěnj: nebo řekla;
Zdaliž teď také newidjm potom kterýž mne widěl?

Blahoslav se také zabýval hudbou a ve svém díle Musica vytyčil zásady, které se pak snažil uplatňovat i při vydávání kancionálů. V Ivančickém kancionálu Písně duchovní evangelistské (1576) nalézáme přes 60 jeho písní. U přebásnění žalmů uplatňoval časomíru – na zadní obálku jsme použili jeho úpravu 121. (dle staršího číslování 120.) žalmu s barevným odlišením antifon:

Ve dnech bídných / pokušení plných / velmi hrozných
Počal jsem patřiti k horám / by aspoň daly pomoc nám
aj v nich marné spoléhání / nedočkav tu spomožení
obrátím vzhůru své zření.

Škoda, že ze všech Blahoslavových písní už dnes zpíváme jen špetku.

Šíří svého vzdělání, rozhledem, pracovitostí a spisovatelskou plodností bývá někdy Jan Blahoslav Přerovský srovnáván s jiným bratrským biskupem – s Janem Amosem Komenským.

V roce 1623 se Komenský musí skrývat v Čechách, v Brandýse nad Orlicí, na panství Karla Žerotína staršího. Zde se také dozvídá o tom, že 2. května byla celá jeho fulnecká knihovna spálena školními dítkami, poštvanými kapucínem P. Bonaventurou.

Ale nenechá se zlomit, ani se navzdává svého břitkého humoru: Ještě v témže roce sepisuje dílko, které se stalo světoznámým: Labirynt Swěta a Lusthauz Srdce.

Rukopis, který se nám dochoval, není psán Komenského rukou (zapsali či opsali jej dva písaři), ale předpokládáme, že jediná ilustrace, která v něm je, pochází přímo od Jana Amose. Použili jsme ji k okrášlení přední předsádky u ručně vázaných Hesel, které letos pro milovníky krásných knížek vydáváme v počtu už jen 150 číslovaných výtisků.

Možná si přitom někdo připomene i knížku Přemítání nad labyrintem, kterou vydal Miroslav Matouš před osmi lety. Z něj ocitujme čtyřverší:

Bez patření ducha
postřehne sám důvtip,
jakkoli zmocněný vědou,
pouze zevní obrysy světa.

A to nás vede ke snímku na zadní předsádce, opět nám v závěru připomínajícímu heslo letošního roku: Ty jsi Bůh, který mne vidí, hebrejsky: אתה אל ראי – atta el roj.

Obrázek, vypadající jako oko na hvězdnatém nebi, nekreslila lidská ruka, ale vesmírné dalekohledy, zaměřené na planetární mlhovinu Helix NGC 7293, vzdálenou od nás asi 650 světelných let – je to pravděpodobně k nám nejbližší a nejjasnější planetární mlhovina a její stáří se odhaduje na pouhých deset tisíc let.

Tuto mlhovinu v souhvězdí Vodnáře objevil před 199 lety (v roce 1824) německý astronom Karl Ludwig Harding. Jeho otec Carl Ludwig Harding byl pastorem a tak i Karl nejdříve studoval theologii v Göttingen. Jako domácí učitel pak učil syna význačného astronoma Johanna Hieronyma Schrötera, stal se jeho asistentem a posléze se vypracoval na univerzitního profesora astronomie v Göttingen. Jím objevená mlhovina nese příznačnou přezdívku Eye of God a přestavuje nám krásu spojení víry, vědy a umění.

Obě barevné předsádky si můžete prohlédnout i v PDF verzi Hesel JB 2023, která mezi různými e-knihami nabízí nakladatelství e-bohém na stránce:
https://www.jine-knihy.cz/kniha/hesla-jednoty-bratrske-2023/

Váš vydavatel Petr Heřman


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé desetině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V další desetině případů, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

U písní z jiných zpěvníků platí následující označení:

Autorem dvojverší, laděných k heslům měsíců a týdnů, je Daniel Czepko. Ze sbírky Sexcenta Monodisticha Sapientium (1655) je vybral a přebásnil Miroslav Matouš.

Mirek z této sbírky za svého života stihl přebásnit polovinu, tj. 300 dvojverší v alexandrínech. Dle jeho posledního přání se je chystáme vydat na památku básníkových nedožitých 100. narozenin. Zájemci, hlaste se u vydavatele – kontakt v tiráži.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva či více obsahově souvisejících textů:

Nedělím předchází heslo pro celý následující týden a odkazy na čtení jsou z evangelia, z další novozákonní knihy, ze Starého zákona a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jako Predigt) uvádíme zvlášť jakožto "Perikopy".

Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou biblických míst pro každodenní čtení:


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
Denně 21.00 hod.: Prosby za ochranu Země před ohrožením každou lidskou zlovůlí.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům

Modlitební stráž České misijní provincie (Ochranovského seniorátu při ČCE) pro rok 2023

úterý 1. únorastředa 2. únoračtvrtek 3. února
00–02 Žel. Brod 00–03 Praha 00–03 Turnov
02–04 Potštejn 03–06 Potštejn 03–06 Ujkovice
04–07 Praha 06–08 Turnov 06–09 Jablonec
07–09 Rovensko 08–11 Ujkovice 09–11 Potštejn
09–11 Tanvald 11–12 Žel. Brod 11–13 Praha
11–15 Turnov 12–14 Jablonec 13–16 Rovensko
15–16 Ujkovice 14–17 Potštejn 16–17 Tanvald
16–20 Žel. Brod 17–20 Praha 17–20 Turnov
20–22 Jablonec 20–23 Rovensko 20–22 Potštejn
22–24 Potštejn 23–24 Tanvald 22–24 Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština (jeruzalémská a egyptská), angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), barmština, basaa, batak, bečuánština (setswana), bemba, bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, dolnoněmčina, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kirundi, kisuaheli, korejština, ladakština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, ovambo, papiamento, pedi, perština, polština, portugalština, rongmei–naga, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sotho, srbština, surinamština (sranan tongo), syrština–aramejština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, timbuku (mbukushu), tok pisin, tswana, turečtina, ukrajinština, urijština, venda, vietnamština, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2023

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2023" do češtiny převedl Jindřich Halama.

Sazbu v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne Františka Štorma a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Poděkování patří E. Beckerovi za databázi Losungen 2023, manželce Aleně za pomoc i toleranci, Jaromírovi, Pavlovi a Matoušovi a Lukášovi za pomoc při korekturách a dalším.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v říjnu 2022 jako svou 26. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3300 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě a elektronicky ve formátu PDF – k dostání na jinÉ-KNIHY.cz.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2023 objednávejte v křesťanských knihkupectvích, v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2023.

Copyright

Copyright © 2022 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2022 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2022 Jindřich Halama

Cover © 2021 Slávek Heřman, Petr Heřman.

ISBN 978-80-88199-17-5 (brožovaná V2)
ISBN 978-80-88199-18-2 (ručně vázaná V8)
ISBN 978-80-88199-19-9 (elektronická publikace v PDF)
ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 | HESLA 2021 | HESLA 2022]
HESLA 2023: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]